De Sint is u dankbaar

Hartelijk dank voor uw toezegging! Wij sturen nu eerst automatisch een email. Klik op de link in de email om deze te bevestigen, zodat we niet onterecht geld van u rekening boeken. Heeft u er voor gekozen om zelf geld over te maken dan zijn dit onze bank gegevens.

Check ook je spam filter, het zou jammer zijn als we daardoor een vriend zouden moeten missen.

Rabobank: 33.63.14.205
t.n.v.: Stichting Libel
o.v.v.: <<Je naam>> wordt vriend van Sint

De PekuniaPiet